Diễn đàn: Travian

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài mới gửi

 1. Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 46
  • Bài gửi: 3,712
  1. Đây là nơi thỏa sức sáng tạo của thành viên trong việc thiết kế banner cho forum

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 34
   • Bài gửi: 692
 2. Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 173
  • Bài gửi: 2,002
  1. Ban quản trị:

   1. GeoTech

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 56
   • Bài gửi: 58
  2. Ban quản trị:

   1. GeoTech

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 55
   • Bài gửi: 662
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài gửi: 18
  4. Tất cả các công cụ mà bạn muốn đóng góp cho người chơi Travian. Như graphicpacks, bản đồ, hay công cụ hỗ trợ khác... (Không cung cấp scripts/bot)

   Ban quản trị:

   1. GeoTech

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 57
   • Bài gửi: 1,264
 3. Hãy đưa ra các mong muốn của bạn cho một Travian phát triển hơn

  Ban quản trị:

  1. Tamia

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 62
  • Bài gửi: 2,023
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@,
   2. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 7
   • Bài gửi: 36
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@,
   2. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 301
   • Bài gửi: 17,074
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài gửi: 9
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 9
   • Bài gửi: 424
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 6
   • Bài gửi: 10
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 1
   • Bài gửi: 1
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài gửi: 77
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 25
   • Bài gửi: 3,814
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 7
   • Bài gửi: 51
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 84
   • Bài gửi: 14,478
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 7
   • Bài gửi: 181
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 18
   • Bài gửi: 15,686
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 1
   • Bài gửi: 3
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 17
   • Bài gửi: 240
 4. Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 0
  • Bài gửi: 0

  Bài mới gửi:

  Vĩnh viễn - chưa có bài
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 0
   • Bài gửi: 0

   Bài mới gửi:

   Vĩnh viễn - chưa có bài
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 0
   • Bài gửi: 0

   Bài mới gửi:

   Vĩnh viễn - chưa có bài
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pooh,
   2. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 10
   • Bài gửi: 297
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pooh,
   2. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 83
   • Bài gửi: 20,982
 5. Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 69
  • Bài gửi: 1,681
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 44
   • Bài gửi: 1,308
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 25
   • Bài gửi: 373