Diễn đàn: Travian

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài mới gửi

 1. Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 48
  • Bài gửi: 3,735
  1. Đây là nơi thỏa sức sáng tạo của thành viên trong việc thiết kế banner cho forum

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 34
   • Bài gửi: 692
  1. Ban quản trị:

   1. GeoTech

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 61
   • Bài gửi: 63
  2. Ban quản trị:

   1. GeoTech

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 55
   • Bài gửi: 662
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài gửi: 18
  4. Tất cả các công cụ mà bạn muốn đóng góp cho người chơi Travian. Như graphicpacks, bản đồ, hay công cụ hỗ trợ khác... (Không cung cấp scripts/bot)

   Ban quản trị:

   1. GeoTech

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 57
   • Bài gửi: 1,263
 2. Hãy đưa ra các mong muốn của bạn cho một Travian phát triển hơn

  Ban quản trị:

  1. Tamia

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 63
  • Bài gửi: 2,013
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@,
   2. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 2
   • Bài gửi: 30
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@,
   2. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 269
   • Bài gửi: 18,216
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 6
   • Bài gửi: 92
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 40
   • Bài gửi: 1,126
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 6
   • Bài gửi: 19
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài gửi: 33
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài gửi: 77
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 27
   • Bài gửi: 3,848
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 7
   • Bài gửi: 51
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 104
   • Bài gửi: 14,950
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 7
   • Bài gửi: 181
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 28
   • Bài gửi: 15,773
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 1
   • Bài gửi: 3
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 17
   • Bài gửi: 243
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 0
   • Bài gửi: 0

   Bài mới gửi:

   Vĩnh viễn - chưa có bài
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pooh

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 3
   • Bài gửi: 28
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Pooh,
   2. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 12
   • Bài gửi: 327
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Pooh,
   2. Pe Sun@

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 66
   • Bài gửi: 20,644
 3. Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 57
  • Bài gửi: 1,776
  1. Các hoạt động về liên minh và kêu gọi offline, ảnh offline

   Ban quản trị:

   1. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 44
   • Bài gửi: 1,308
  2. Nơi bạn có thể khai chiến, liên kết hay cầu hòa với đối thủ. Nơi luận bàn chiến sự.

   Ban quản trị:

   1. Slight Wind

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 13
   • Bài gửi: 468