Hi mọi người,

Vào giữa khoảng 12h-14h ngày 08 tháng 06, trung tâm dữ liệu sẽ ngắt điện trong vòng 5 phút để thực hiện việc thay phần cứng mạng mới.

- Toàn bộ các dịch vụ của TravianGames sẽ không thể truy cập một thời gian rất ngắn dưới 5 phút.
- 5 phút đó là ngẫu nhiên trong khoảng từ 12h đến 14h, thời gian còn lại trong khoảng đó mọi thứ đã trở lại hoạt động bình thường.
- vậy mọi người lưu ý lên kế hoạch chăm sóc tài khoản hoặc trận đánh để tránh phải thao tác trong lúc có gián đoạn truy cập đó nhé.


Thông tin thêm:
Vào lúc 15h ngày 07/6 sẽ có bảo trì & vá lỗi máy chủ, thời gian diễn ra mất khoảng từ 5p-30p, trong thời gian đó bạn sẽ không thể chăm sóc tài khoản. Các lỗi được sửa chữa lần này:
- Lỗi mất cuộc thám hiểm ngay sau khi thực hiện đi thám hiểm nếu tướng hoãn đi và trở về lại.
- Kho bạc có 1 mô tả chưa chính xác.
- Thú hoang không được gộp vào 1 đội trong binh trường.
- Hộp thông tin không tự gỡ bỏ sau khi tài khoản được mở khóa do vi phạm bot/script hoặc gian lận vàng, hoặc sau khi máy chủ kết thúc.

Trân trọng,

Matrix (Admin)
Community Manager
Travian: Legends Vietnam