Trích Nguyên văn bởi salemAQ Xem bài viết
Dài nhưng chuẩn, lần đầu tham gia We Gà nhưng thấy đc độ gắn kết tuyệt vời, ruond sau có chiến thì ới một câu nha
chắc chắn rồi, thiếu thày thì ai sẽ lo trà nước cho anh em đây?